Uppsala

Fick allvarliga skador på buss

En person som skadades på en buss i centrala Uppsala har nu anmält det hela till Arbetsmiljöverket. Enligt anmälan hade bussen stannat och folk skulle gå av när bussen plötsligt hoppade framåt med ett kraftigt ryck. Anmälaren föll så illa att 9 frakturer uppstod och hon fick vårdas på sjukhus i 14 dagar.