Bålsta får tredje vårdcentral

Bålsta kommer i höst få ytterligare en vårdcentral. Landstinget har i dag gett klartecken till företaget Enköpingshälsan att öppna en filial i Bålsta. Det här innebär att bålstaborna kommer att få tre vårdcentraler att välja på.

–Det här ger ökad valfrihet för patienterna. Det är just det vi har       velat åstadkomma genom att införa Vårdvalet. Förr hade Bålstaborna bara en enda vårdcentral att gå till. Nu har de tre, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.