Manifestation mot kvinnovåld

För att synligöra och protestera mot våldet mot kvinnor höll Amnesty International en tyst ljusmanifestation på Celsiustorget i Uppsala på tosdags eftermiddagen.

Varje år misshandlas flera kvinnor till döds av män . 25 november är sedan 1999 den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Amnetsy International är kritiska till kommunernas bristande insatser för att hinda mäns våld mot kvinnor. Nästan ingen svensk kommun har en plan för hur de ska bekämpa mäns våld mot kvinnor. Därför hoppas man att ljusmanifesationen idag ska få folk att reagera. Som en symbol för alla de kvinnor som inta kan närvara hade man lagt ut skor på Celsiustorget.

Amnesty hoppas också på att politikerna i Uppsala ska börja ta problemet med mäns våld mot kvinnor på allvar.