Proven ska bli anonyma på gymnasiet

1:22 min

Uppsala kommun planerar att på försök införa anonyma prov inom gymnasieskolan. Försöket gäller både nationella prov och övriga prov. I dag har kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd fattat beslut om att påbörja försöket till nästa vårtermin.

- Eleven kan lämna proven och veta att det inte är ens namn, bakgrund eller relationen till läraren som påverkar provresultatet, utan vad man presterat, säger nämndens ordförande Folkpartiets Mohamad Hassan.

Tror du att det här är ett sätt att få rättvisare betyg?

- Det är målet. Relationen mellan de nationella proven och slutbetygen har varierat. Det här skulle kunna vara något både för friskolor och för de kommunala skolorna.

Vad väntar du dig för reaktioner från elever och lärare?

- Jag hoppas på positiva reaktioner. Från nämndens sida är detta frivilligt, vi kommer inte att påtvinga skolorna detta. Det kommer att finnas någon sorts ekonomiskt incitament för de att jobba med anonyma prov i Uppsala.

Om det genomförs i hela kommunen, kommer det då också att vara frivilligt?

- Vi behöver ta steg för steg och utvärdera försöket innan vi tar nästa steg.