Tierp

Mycket mat slängs i skolor

Nära 100 kg mat slängs i sopkorgen varje dag i Tierps skolor, trots tävlingar i skolorna om att lämna så lite mat som möjligt efter sig.

Nu vill en kostkonsulent fördjupa elevernas kunskaper om sambandet med ökade koldioxidutsläpp. Kökspersonal och kostchefer i Uppsala län ska också träffas för att diskutera miljömedvetenheten i skolan. Det skriver Arbetarbladet.