Serieteckningar i Högsta Domstolen

I dag tar högsta domstollen upp det så kallade mangafallet. Serievetaren har fällts i både tingsrätt och hovrätt för att ha haft tecknade bilder i sin japanska seriesamling som bedömts vara barnpornografiska. Han hoppas nu bli friad.