Uppsala

Nya lägenheter i Uppsala på gång

Det ska byggas nära 1400 nya lägenheter i Uppsala inom fyra år. Det har blivit klart efter att Uppsala kommun och bostadsföretaget Rikshem i dag har skrivit en överenskommelse om att tillsammans börja planera för nyproduktionen av de nya bostäderna.

De områden som prioriteras är Gränby, Kvarngärdet och Sivia torg. Bland annat planeras det för 820 lägenheter i Gränby.