Östhammar

Önskar kompletteringar i kärnbränslefrågan

0:52 min

Östhammars kommun vill att Svensk Kärnbränslehantering AB gör ett antal kompletteringar av sin ansökan om slutförvar av kärnbränsle i Östhammars kommun.

– Det handlar om ett antal kompletteringar, som baseras på tydlighet framför allt i redovisningen. Det gäller kortsiktig miljöpåverkan, och långsiktiga säkerhetsfrågor, säger Jacob Spangenberg, centerpartiets kommunalråd.

Samtliga partier i kommunen har nu alltså enats kring de föreslagna kompletteringarna. Barbro Andersson Öhrn framhåller att det är viktigt hur kapslarna med kärnbränsle skyddas och att vara säker på att berggrunden faktiskt är så säker som Svensk kärnbränslehantering AB hävdar.

– Att man valde Forsmark är för att berget är bra. Och då vill vi att SSM försäkrar oss om att berget är så bra att det håller den kvalitet som SKB säger, säger hon.