Pengar till cancerforskning

Uppsalas cancerforskare får dela på 49 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut nästa år. Cancerfonden bidrar med sammanlagt 290 miljoner till forskningen 2005. De pengarna ska gå till forskningsprojekt och forskartjänster.