Större förtroende för Forsmark

Förtroendet för Forsmarks kärnkraftsverk har vuxit under det här senaste året. Det visar de mätningar som Demoskop har gjort åt Forsmark.

86 procent av de tillfrågade i Uppland och Gävle/Sandviken-området svarar att de har mycket stort eller ganska stort förstroende för Forsmark, förra året var den siffran 82 procent.