Flytt av skolbarn överklagas

Föräldrarna till barn som går på Enöglaskolan i Enköping kommer att överklaga flytten av deras barn till kammarrätten.

Efter ett möte igår där föräldrar kunde ställa frågor till politikerna som fattat beslutet att lägga ner skolan, är många föräldrar besvikna.

Beslutet revs inte upp, och många fick inte svar på sina frågor, säger föräldern Leif Johansson till Upplandsnytt. Beslutet överklagas nu till kammarrätten.