Samarbete kan förbättra barncancervård

Framsteg i behandlingen av cancer hos barn och vikten av samarbete inom sjukvården är fokus för en nordisk konferens som pågår i Uppsala just nu. Britt-Marie Frost, verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset menar att studier där man jämför behandlingsresultat mellan kliniker i Sverige och övriga Norden är av stor vikt eftersom det rör sig om relativt få patienter, ett femtiotal barn per år på Akademiska sjukhuset.