Sista rättegångsdagen - 2/5 2012

P4 Uppland: Rättegången börjar strax och idag kommer åklagaren, målsägarbiträdet (som företräder den kidnappade Uppsalastudenten) och försvarsadvokaterna att hålla sina slutanföranden.
De tre åtalade har gett tre olika historier om bakgrunden till att de under natten 28-29 december förde bort Uppsalastudenten från hans bostad i Luthagen i Uppsala.
Den 26-årige mannen, som utpekats som ett slags ledare för gruppen, har sagt att det handlade om en fejkad kidnappning planerad av honom och Uppsalastudenten själv som en slags PR-kupp för att göra Uppsalastudenten känd. Den misstänkta kvinnan har sagt att bortförandet hela tiden handlat om överraskning, en rolig grej. Och den så kallade fångvaktaren är den enda som erkänt det han kallar mindre grovt människorov och hans berättelse har haft mest likheter med den kidnappade studentens.

09:02, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Nu öppnas dörrarna och rättegångsdagen sätter snart igång

09:04, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Chefsrådmannen Erik Brattgård läser upp sammanfattningen av den psykiska undersökning som gjorts av den så kallade fångvaktaren. Där framgår bland annat att han själv säger att han har svårt att ha djupare relationer. Det finns misstanke om att han har en autistisk störning och att rättspsykiatrisk undersökning bör göras.

09:16, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Ingen rättspykiatrisk undersökning bedöms behövas av den misstänkta kvinnan.

09:16, 2 maj 2012

P4 Uppland: Inte heller den misstänkta 26-åringen bedöms behöva genomgå rättspsykiatrisk undersökning.

09:18, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Åklagare Lars Hedvall är först ut med sitt slutanförande. Han säger att målet på ett sätt redan var vunnet när Uppsalastudenten fanns vid liv. De åtalde har handlat brutalt och utan medkänsla och en viktig sak att ta med i bedömningen är hur Uppsalastudenten påverkats, att han inte längre känner sig trygg.

09:21, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren säger att han upplever 26-åringen och kvinnan som ett par i brott och att de framstår i princip likgiltiga inför vad som skulle hända med Uppsalastudenten.

09:23, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Åklagaren säger att det om nu 26-åringen är ledaren så tillhör kvinnan absolut ledningsstaben. Deras berättelser är inte trovärdiga säger han, de har båda berättat olika versioner, 26-åringen hade en helt ny historia i rätten, för att komma förbi alla bevisbara fakta som finns. Kvinnan verkar "ljuga utan att tänka på morgondagen", det kommer lögner som hon inte verkar ha tänkt över, till skillnad från 26-åringen.

09:28, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Fångvaktarens berättelse bedömmer åklagaren som strukturerad, han minns detaljer och hans historia stämmer väl överens med studentens. Han beter sig som ett offer, han verkar tycka att det hela varit jobbigt. Hans berättelse är ett under av konstans och har inte förändrats alls.

09:32, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

26-åringen verkar lugn och tittar på åklagaren. Kvinnan skakar på huvudet ibland åt åklagarens historia. Fångvaktaren sitter bara och lyssnar och Uppsalastudenten verkar lugn och ser rakt ut i luften.

09:36, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren går igenom de åtalades historier och vilka punkter han tycker brister och vilken bevisning som finns i form av planeringsmaterial.

09:38, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Planeringsmaterialet är otäckt säger åklagaren, där finns långa listor av vad som behövs och teckningar på hur man ska binda fast honom,

09:41, 2 maj 2012

P4 Uppland: Det står också hur pengarna, som man vill ha, ska tas om hand för att undvika interpol och så vidare. Samt noga utförd kartläggning av Uppsalastudentens familj och var i familjen pengarna finns.

09:43, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Åklagaren går nu igenom hur husköpet i Norrland gick till. Hur kvinnan och 26-åringen har hand om kontakten med säljaren och banken. Fångvaktaren tar också ledigt många veckor vilket tyder på att de planerat att det här skulle pågå under lång tid.

09:50, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren redogör nu för googlesökningar på beslagtagna datorer och där ser man att de åtalade ställt de frågor man behöver ha svar på för att utföra en sån här kidnappning. Och man kan inte låta bli att rysa, säger åklagaren, när man läser och tortyr med bilbatterier, hur mycket sömnmedel kan man ta utan att dö o.s.v

09:55, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Åklagaren berättar hur Uppsalastudenten upplever nedsövandet och det använda sömnmedlets verkan. Med tanke på hur mycket de åtaldes använt och att det varit i samband med alkohol (i muffins) så menar åklagaren att de spelat ett spel där Uppsalastudentens liv varit insatsen.

10:00, 2 maj 2012

P4 Uppland: Nu går han igenom sms som skickats mellan de åtalade bland annat om hur kvinnan ska städa bort allt i studentens lägenhet. "Allt DNA ska bort"

10:01, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Efter att Uppsalastudenten tagits till bilen för färd till huset i Norrland skickar kvinnan sms till 26-åringen där det bland annat står: "Jag är så stolt över dig, du är starkare än du tror"

10:03, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren berättar nu om resan upp till huset i Norrland, Uppsalastudenten är sövd, har tejp för munnen och hade han kräkts under färden, säger åklagaren, hade han kunnat dö och de åtalade har alltså utsatt honom för livsfara. 26-åringen kör vårdslöst och de råkar ut för en olycka och Uppsalastudenten skriker att det går för fort.

10:10, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Åklagaren menar att det faktum att Uppsalastudenten vid ett tillfälle ropar till en person utanför bilen bevisar att han inte kan ha varit med på kidnappningen själv, som 26-åringen påstår.

10:12, 2 maj 2012

P4 Uppland: När de är i huset spelar 26-åringen både good cop och bad cop. Han använder olika röster och säger ibland att han är snäll och att det är de andra, de överordnade, som är onda.

10:16, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Fångvaktaren går under namnet "dansken" och framställs som riktigt elak.

10:17, 2 maj 2012

P4 Uppland: Enligt planeringen skulle Uppsalastudenten hållas i huset några veckor och när familjen fixat fram pengarna skulle han släppas. Pengarna skulle då föras över till en utländsk bank.

10:21, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Åklagaren: "Det är uppenbart att brottet är styrkt och de ska dömmas för detta"

10:22, 2 maj 2012

P4 Uppland: Det är nu paus innan åklagaren går in på vilka straff han tycker är lämpliga.

10:23, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Innan pausen höll en åhörare upp en lapp för någon av de åtalde och chefsrådmannen Erik Brattgård sa att om det härnde igen skulle personen i fråga åka ut. Han förklarar efter pausen att det inte spelar någon roll hur oskyldig lappen än är så är det inte tillåtet.

10:47, 2 maj 2012

P4 Uppland: Nu går åklagaren igenom det åtal mot 26-åringen och kvinnan som gäller försök till utpressning och försök till begrågeri, mot en person i Linköping. Det ska ha utförts för att få fram pengar som behövdes till kipnappningen.

10:52, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Åklagaren ska nu berätta vilka straff han tycker är lämpliga

10:56, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren: I mångt och myket är det proffsigt utfört, med lång planering och att de lyckats lura offret totalt men ibland kan man tycka att det brustit i utförande, lite jönsson ligan över det, vilket inte sänker allvaret utan tvärtsom - det ökar risken för offret.

10:59, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Anledningar som gör att åklagaren tycker att studenten utsattts för mycket vallvarliga risker: den vådliga bilfärden, hot om tortyr, nedsövningen som kunnat överdoserats, kylan och bristen på mat i huset.

11:01, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Åklagaren: Det är ett väldigt grovt brott.

11:02, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Han jämför med det uppmärksammade kidnappningsfallet med Fabian Bengtsson och menar bland annat att Bengtssons komfort varit bättre än Uppsalastudenten.

11:04, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren yrkar på minst 14 år för 26-åringen och kvinnan och inte under 10 år för fångvaktaren

11:06, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: En av anledningarna till de höga straffen är att de visat sån likgiltighet vad gäller Uppsalastudentens liv.

11:07, 2 maj 2012

P4 Uppland: Åklagaren tycker att den psykiatriska rättsundersökningen på fångvaktaren skall göras.

11:09, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Nu pratar målsägarbiträde Ylva Orrenius, som förträder Uppsalastudenten. Hon håller med åklagaren vad gäller åtalet och ger en eloge till Uppsalapolisen. Hon säger också att det finns en ovanligt tydlig bild av vad som hänt utifrån Uppsalastudenten och fångvaktarens historier.

11:10, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Hon går igenom vad som ligger bakom deras skadeståndskrav och tar, liksom åklagaren, upp att Uppsalastudenten under flera tillfällen utsatts för livsfara.

11:12, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Uppsalastudenten vill ha 150 000 kr i skadestånd för kränkning.

11:14, 2 maj 2012

P4 Uppland: Och snart får vi veta vad han vill ha för sveda och värk.

11:15, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Orrenius pratar om hur allvarligt det hela påverkat Uppsalastudenten psykiskt, att han är otrygg att han inte är säker på om han kan känna sig glad igen. Han kräver 25 000 kr för sveda och värk.

11:16, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Nu är det dags för den första försvarsadvokaten, 26-åringens advokat Bengt-Göran Hugoson, att hålla sitt slutanförande.

11:20, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han börjar med att kommentera det straffvärde åklagaren yrkar på och påpekar att man oftast får 10 år för mord i Sverige. Han menar att det här brottet definitivt är av lägre art och straffet måste vara betydligt lägre.

11:23, 2 maj 2012

P4 Uppland:

26-åringens advokat har talat om de övriga åtalen, försök till bedrägeri bland annat. Nu kommer han in på åtalet om människorov

11:32, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Den stora uppmärksamheten har gjort att vittnen kan tänkas ha ändrat sina uppgifter och man bör vara medveten om det och vara försiktig med deras utsagor, säger 26-åringens advokat.

11:33, 2 maj 2012

P4 Uppland: Försvarets uppfattning är att många av parterna som hörts har påverkats av vad de läst i förundersökningen. Bland annat fångvaktaren.

11:37, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

26-åringens advokat säger att hans klient förnekar brott och menar att det handlat om en fejkad kidnappning som Uppsalastudenten varit med på.

11:41, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Han var lojal mot den uppdragsgivare han hade, alltså Uppsalastudenten och väntade in i det längsta med att berätta vad som hänt. Advokaten säger att lojalitet ofta är något som värderas som något positivt

11:43, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han tar nu upp rimligheten i Uppsalastudentens och 26-åringens historia. Försvaret menar att det inte finns några bevis för att 26-åringens historia är osann.

11:44, 2 maj 2012

P4 Uppland: Det finns ingenting som är oförklarat från 26-åringens sida, säger advokaten.

11:45, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han visar nu bilder från trappan i Uppsalastudentens bostadshus där den kidnappade ska ha burits ner i rullstol. "Ta en titt på de här bilderna och fråga er om det är möjligt att bära ner rullstolen med den kidnappade i nerför de här trapporna"

11:49, 2 maj 2012

P4 Uppland: Han menar alltså att det verkar troligt att det, som 26-åringen berättat, var så att Uppsalastudenten själv tog sig ner för trapporna.

11:50, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han pratar nu om att Uppsalastudenten hade möjlighet att ta sig ut ur huset i Norrland eftersom dörrar och fönster inte var låsta. Han var inte heller bunden när han hittades vilket är konstigt om det handlar om kidnappning enligt advoakten

11:54, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Advokaten ifrågasätter också det faktum att Uppsalastudentens historia var så sammanhängande och kom på en gång.

11:55, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han tar upp fångvaktarens upplevelse av relationen mellan 26-åringen och Uppsalastudenten som han uppfattat som kamratlig. Det är en oerhört märklig omständighet säger advokaten.

11:57, 2 maj 2012

P4 Uppland:

All bevisning täcks in i 26-åringens berättelse och därför ska åtalets ogillas och han ska försättas på fri fot så fort som möjligt.

12:03, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Nu är det lunchpaus. 13.30 fortsätter förhandlingarna.

12:04, 2 maj 2012

P4 Uppland: Förhandlingarna fortsätter nu.

13:31, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Det är två försvarsadvokater kvar som ska hålla sina slutanföranden. Och först ut efter lunchen här är kvinnans försvarare Stig Inge Andersson.

13:33, 2 maj 2012

P4 Uppland: Han talar om kvinnans relation med Uppsalastudenten och säger att den varit mer omfattande och långvarig än Uppsalastudenten påstått. Att hon skulle vara likgiltig inför hur det skulle gå för honom, som åklagaren påstår, är alltså inte sant, säger Andersson.

13:35, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Han säger att 26-åringen och hon har en nära relation medan hennes relation med fångvaktaren är ny, hon kände inte honom innan och de har bara haft ringa kontakt.

13:37, 2 maj 2012

P4 Uppland: Advokaten säger att åklagaren tycks mena att allt är ett spel från hennes sida, t.ex att hon skulle börja en utbildning i Uppsala, bara för att få kontakt med Uppsalastudenten men det är inte sant menar han, bland annat eftersom den utbildning hon kommit in på är svår att komma in på.

13:40, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Hon hade ingen avsikt att göra något brottsligt mot Uppsalastudenten.

13:40, 2 maj 2012

P4 Uppland: Hon var inte heller intresserad av att veta så mycket om Uppsalastudenten familjs ekonomiska situation. Och det finns det belägg för i Uppsalastudentens berättelse tycker advokaten. Det finns inte heller med i planeringsmaterialet att hon skulle göra någon slags research.

13:42, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Kvinnan ville ordna en svensexa för Uppsalastudenten och utgångspunkten för henne var att det inte skulle vara obehagligt för honom.

13:44, 2 maj 2012

P4 Uppland: Vad gäller planering säger advokaten att kvinnan förnekar att det funnits sådan som skulle inneburit något brottsligt. 26-åringen och fångvaktaren har haft fler möten,

13:46, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Fångvaktaren har uttryckt att kvinnans roll för honom varit en gåta. VIlket tyder på att hon inte varit med i planeringen.

13:48, 2 maj 2012

P4 Uppland: Fångvaktarens förklaringar till att varför hon är med hon är att hon och 26-åringen är ett par, vilket inte konkret visar att hon varit med på det, tycker advokaten.

13:50, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: När hon är med och hyr skåpbilen uppfattar hon inte att den ska användas till kidnappningen, hon tror att den ska användas till att flytta möbler.

13:53, 2 maj 2012

P4 Uppland: Så till kidnappningsdagen: det var inte bestämt långt innan att hon skulle ta med sig mat till Uppsalastudenten. Kvinnan säger att hon tagit med sig en färdiglagad paj som värmdes och hon förnekar bestämt att hon inte lagt sömnmedel innan eller att någon annan ska ha gjort det. Att fångvaktaren säger att han har sett att tabletter ska ha lagts i pajen är uppgifter som kommer senare, under rättegången, och det kan han ha fått från förundersökningen till exempel. Hon åt också själv av pajen säger hon.

13:56, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Kvinnan märker inget konstigt med Uppsalastudenten efter att de ätit. Han byter om och går och lägger sig. Han har heller inte sagt något till henne att något kändes konstigt. Vilket är underligt om han skulle blivit förgiftad säger advokaten.

13:58, 2 maj 2012

P4 Uppland: Advokaten tycker inte att det är troligt att kvinnan skulle ha åkt till sin familj dagen efter om det varit så att hon var en viktig kugge i kidnappningen.

14:00, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Hon får besked från 26-åringen att allt är ok. Och ångrar sig i efterhand att hon nöjde sig med det beskedet.

14:00, 2 maj 2012

P4 Uppland: Vad som utspelar sig i huset i Norrland vet hon inget om då utan har läst om i efterhand.

14:01, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Advokaten frågar sig om det kan ha funnits ett spel mellan 26-åringen och Uppsalastudenten som kvinnan inte känner till.

14:02, 2 maj 2012

P4 Uppland: De googlesökningarna som åklagaren hänvisade till (om tortyrmetoder och sömnmedel bland annat) är inget som kvinnan känner till.

14:04, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Advokaten återkommer till att kvinnan inte har haft några brottsliga avsikter gentemot Uppsalastudenten.

14:09, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Advokaten anser att hon inte ska dömas för inblandning i kidnappningen.

14:11, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Stig Inge Andersson går nu in på de andra åtalspunkterna mot kvinnan.

14:12, 2 maj 2012

P4 Uppland: Kvinnans advokat: Hon ska försättas på fri fot.

14:22, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Nu är det dags för sista försvararen att hålla slutanförande, fångvaktarens advokat Anders Norman.

14:23, 2 maj 2012

P4 Uppland: Han börjar med att säga att hans klient hoppas att Uppsalastudenten så fort som möjligt kan lägga detta bakom sig och fortsätta sitt liv.

14:24, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Han ställer frågan om det är rimligt att dra alla åtalade över samman kam.

14:25, 2 maj 2012

P4 Uppland: "Ska min klient behandlas i domen som de andra? Mitt svar är nej"

14:25, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: "Han ska behandlas med väsentligt blidare ögon än hans medåtalade."

14:27, 2 maj 2012

P4 Uppland: Fångvaktarens advokat: Han har inte varit planläggande av det här brottet, det har varit utanför hans kontroll. Han var utan inflytande och bestämmande. Inget i planeringsmaterialet säger något om honom.

14:28, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: "Var och en ska dömas efter sin medverkan och uppsåt."

14:29, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Angående att fångvaktaren ska ha huggit mot Uppsalastudentens ben menar advokaten att det inte fanns något uppsåt för ett hugg.

14:30, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Fångvaktarens advokat: Händelsen skulle kunna utförts utan fångvaktarens medverkan. Han har blivit beordrad. Han har varit ett offerlamm, en lakej, en medhjälpare.

14:33, 2 maj 2012

P4 Uppland:

Advokaten säger följande vad gäller straffvärdet som åklagaern yrkar på (inte under 10 år): "Så får ni inte göra, så får ni inte döma"

14:41, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Han har hållit fast vid sin historia och velat lägga allt till rätta. Hans berättelse har varit till stor gagn för polisen och åklagaren för att få en helhetsbild av vad som hänt.

14:46, 2 maj 2012

P4 Uppland: Advokaten yrkar på skyddstillsyn.

14:47, 2 maj 2012

<

P4 Uppland:

Skyddstillsyn med fängelse och advokaten menar att eftersom han suttit häktad så länge så ska fängelsestraffet vara avtjänat. Och han ska försättas på fri fot så fort som möjligt.

14:51, 2 maj 2012

P4 Uppland: Advokaterna lämnar nu in sina kostnadsräkningar.

14:51, 2 maj 2012

<

P4 Uppland: Chefsrådmannen Erik Brattgård meddelar att förhandlingen är slut och att överläggning ska inledas och inom rimlig tid kommer besked.

14:53, 2 maj 2012

                      

Sista rättegångsdagen steg för steg:

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista