Uppsala

Landstinget ignorerar enig personal

2:16 min

Personal och fack har körts över av landstinget då en ny chef utsågs för Tierps vårdcentral, som är en av landets största med nära 100 anställda.

Personalen har skrivit ett upprop till primärvårdsledningen där de uttryckt sitt stöd för sin kandidat, men förgäves. 

Johnny Sternesjö som är läkare på vårdcentralen och läkarfackets representant är undrande över att landstinget valt att gå emot en enig personal och alla facken:

– Vi i facken blev ju naturligtvis förvånade över att man gick emot samtliga fem fackförbund. Jag tror att det är ovanligt att fem fackförbund förordar en chef och så tillsätts en annan, säger Johnny Sternesjö.

Det är två sjuksköterskor som varit huvudkandidater till att bli ny chef för vårdcentralen i Tierp. En av dem arbetar redan på vårdcentralen och har under flera perioder varit tillförordnad chef, och det är henne som personalen förordat.

De säger att de inte i sig har något emot den andra kandidaten, men efter stor instabilitet på chefsposten de senaste åren framhåller de att de nu vill ha stabilitet och arbetsro, vilket de menar att de får med en person som vid upprepade tillfällen bevisat sig vara ytterst kompetent för uppgiften.

Den andra kandidaten arbetar i dag som chef utanför primärvården och riskerar därför att behöva en längre tids inkörning innan hon kan axla chefskapet fullt ut. Sjuksköterskan Anneli Väänänen:

– Det är viktigt för oss och arbetsmiljön. Vi har haft så många ändringar här på mottagningen och vill helst inte ha en ny period med en ny person. Det tar sin tid att lära sig verksamheten här, säger Anneli Väänänen.

Sjuksköterskan Eva Lennmalm säger:

– Det har fungerar så jättebra när hon har varit chef här och vi har haft arbetsro och arbetsglädje.

Är ni upprörda över att ni inte fått gehör för er uppfattning?

-- Ja, det kan man säga, absolut. Och vi tycker att det är jättetråkigt att det blivit på det här viset, säger Eva Lennmalm.

Personalen tycker att de inte fått någon förklaring till att deras vilja körts över. Det primärvårdsledningen har sagt är att de bedömer att den andra kandidaten på sikt blir en bättre chef för verksamheten. Per Elowsson är primärvårdsdirektör:

-- Jag är övertygad om att det här blir bra, både för medarbetarna och framför allt för verksamheten, säger Per Elowsson.

Så det är inget problem att nästan alla vill ha en annan chef?

– Som jag sa så är jag övertygad om att det här är bra för verksamheten och för medarbetarna.

Hur kan du vara säker på att det är bra för medarbetarna att få en chef de inte vill ha?

– Vid alla chefstillsättningar gör man en bedömning, och den bedömningen har vi kommit fram till efter moget övervägande, säger Per Elowsson.

Sjuksköterskan Anneli Lötman säger:

– Jag tycker att det är konstigt att de får göra så. Det är ju vi som ska ha chefen.