Hamburgerestaurang nära tvingas stänga

En hamburgerestaurang i Uppsala var nyligen nära att tvingas stänga. Anledningen var en inspektion av kommunen där flera brister påträffades. Bland annat höll golvet på att bytas vilket försvårade städning och byggdamm fanns i luften. Men vid ett återbesök redan samma dag gjorde man bedömningen att bristerna var åtgärdade så pass att verksamheten kunde fortsätta.