Tierpbor ska tycka till om skog

Tierps kommun ber nu sina invånare att hjälpa till med idéer om hur skogen i kommunen bör skötas.

Syftet är att de boende ska få vara med och påverka den skogsbruksplan som finns för kommunens drygt sjuhundra hektar stora skogsmark. Med det här vill man bland annat visa på skogens miljövärden.