Enköping

Kommunen bad vikarie att avsäga sig LAS-dagar

Enköpings kommun uppmanade en kvinna att avsäga sig sina LAS-dagar när hon anställdes som vikarie. Kvinnan som skulle börja jobba som vårdbiträde, hade tidigare jobbat inom kommunen och på så sätt samlat in anställningsdagar som kunde ge henne en fast tjänst.

När anställningen skulle påbörjas ombads hon att skriva på ett avtal där hon avsades sig sina LAS-dagar. Äldreomsorgschef Maria Palm säger att hon inte känner till något sådant avtal.

LAS står för Lagen om anställningsskydd och ger företrädelserätt till den som jobbat ett visst antal dagar.

Det skriver Enköpingsposten idag.