Tierp

Oexploderad ammunition funnen på skjutfält

Rossholms skjutfält norr om Tierp ska avvecklas, och i samband med att försvaret var där och genomsökte området hittades oexploderad ammunition. Den har nu tagits om hand och oskadliggjorts.