MYGGPLÅGAN

Att döda mygg med gift kräver tillstånd

1:44 min

De stora mängderna mygg fortsätter att vara ett problem för många av de boende längs Nedre Dalälven. Men det är inte vem som helst som får lägga ut myggift i sitt närområde.

– Det krävs att man gör det här på yrkesmässiga grunder och att man har grundläggande kunskaper helt enkelt om dessa stickmyggor och om det här preparatet man sprider ut, säger Mats Hindström, chef på avdelningen för miljö och antur på länsstyrelsen i Gävleborg.

När det gäller myggbekämpningsmedel i skyddade områden som det i Gysinge så krävs det tillstånd. Det bekämpningmedel han talar om är BTI, ett biologiskt gift som angriper mygglarverna innan de har kläckts och som sprids med helikopter.

– BTI är ju godkänd av kemikalieinspektionen under vissa förhållanden, att man använder det på ett korrekt sätt. Det som gör att vi behöver ge dispens för det är att vi inte vet dem långsiktiga konsekvenserna av det här bekämpningsmedlet, säger Mats Hindström.

Anade oråd
I Gysinge vid nedre Dalälven anade Rolf Lundén oro när han såg hur mycket myggägg som fanns i området och när vattnet befarades stiga. För det är nämligen då som äggen kläcks och miljontals mygg ger sig ut på jakt efter blod.

Men Rolf Lundén är inte bara en Gysingebo, han är en utbildad myggbekämpare också. Därför kunde hans snabbt fixa fram säckar med BTI som byborna sedan spred ut för hand.

– Det var ju så att man skulle bekämpa med helikopter här, men vi visste ju på förhand att de inte skulle klara av hela området. Ekonomin tillät inte det, så vi bekämpar istället för hand, säger Rolf Lundén.

– Vi insåg att det var enda chansen om vi skulle göra något, för sen kläcks dem och då är det för sent.

Får utrota mygg
Mats Hindström på Länsstyrelsen säger att det inte är alla som får tillåtelse att sprida BTI i sitt närområde om inte mängden mygglarver anses tillräckligt outhärdligt. Men om man stör sig på mygg i sin närhet så är det fritt fram att döda dem så länge man inte sprider gift.

Men att på egen hand försöka utrota mygg i sitt närområde, är det något som kräver tillstånd?

Ja, nu vet jag inte vilka metoder som finns, men om man inte använder bekämpningsmedel så får man väl bekämpa mygg, säger Mats Hindström.

Victor Eriksson
victor.eriksson@sverigesradio.se