UPPSALA

Uppsala universitet vill växa

Uppsala universitet planerar att växa. Inom en femårsperiod kan det komma att byggas nytt vid bland annat Ångströmslaboratoriet och Biomedicinskt centrum.

Det här har universitetets styrelse - konsistoriet - fastslagit i en lokalförsörjningsplan. Vid Ångströmslaboratoriet kan det röra sig om 27 000 nya kvadratmeter, dit det är tänkt att bland annat Instutitionen för Informationsteknologi ska flytta.

Det här rapporterar Upsala Nya Tidning.