Poliser nära bli påkörda av tåg

När en polispatrull i Uppsala var nere på tågspåren vid centralstationen och gjorde en genomsökning, kom ett tåg åkande mot dem. Det här trots att de hade hade fått veta att det rådde stopp i trafiken.

När två personer gick på tågspåret i Uppsala skickades polispatruller för att ta reda dem. Patrullerna hade fått felaktig information om att det var tågstopp på sträckan och beträdde därför spåren. Lyckligtvis hann en av poliserna varna de andra när ett tåg närmade sig så att de kunde ta sig från spåret innan en olycka hann inträffa.

Händelsen har nu utretts av Polismyndigheten och bedöms som allvarlig, men orsakad av mänsklig faktor och därför kommer ingen åtgärd att vidtas.