UPPSALA

Vårdhem slarvade med skolgång

Socialstyrelsen kräver att ett vårdhem för barn och ungdomar i Uppsala vidtar åtgärder efter en tillsyn där det visade sig att en person som är inskriven på hemmet inte påbörjat sin skolgång.

Det här trots att ungdomen varit där i nästan en hel termin. Vårdhemmet har sagt att det här beror på att den unges hemkommun inte accepterar den friskola som hemmet samarbetar med.

Socialstyrelsen kräver nu att hemmet ska se till så att skolplikten kan uppfyllas.