Höga böter för tjuvåkare i Uppsala län

1:47 min

Upplandsnytt har tidigare berättat om att priset på ett månadskort på länsbussarna stigit kraftigt de senaste nio åren. Men böterna för de som tjuvåker har stigit ännu mer.

Johan Örjes, ordförande i landstingets kollektivtrafiknämnd, kommenterar:

- Att betala en kontrollavgift på 1 200 kronor om man försöker smita från betalningen, det tycker jag är rimligt. För mig är det egentligen inte intressant hur mycket det har ökat, utan snarare var böterna ligger på för nivå. Där ligger vi på en nivå med de andra storstadslänen, så är det.

1 200 kronor motsvarar priset för ett månadskort. Det här innebär en prisökning på över 100 procent på nio år, har du någon kommentar till det?

- Man låg still ett antal år, men man har haft principen att det ungefär ska motsvara ett månadskort på läns- och regiontrafiken. Där ligger vi alltså nu och jag tycker att det är en rimlig nivå. Det är ju så att de som plankar och smiter från att betala gör att alla andra får betala mer. De gör också att vi har råd med mindre trafik, så jag tycker att de som gör rätt för sig också ska tjäna på att göra det.

Bortsett från Stockholm är det Uppsala som är det landsting där beloppet på tjuvåkarnas böteslapp ökat mest sen 2003. Uppsala är också det dyraste landstinget att åka fast i, jämsides med Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Västerbotten som alla tar ut 1 200 kronor för besväret. Vi frågade några bussresenärer vid Uppsala resecentrum vad de anser om bötesnivåerna.

- Jag tycker inte att det är rimligt, jag tycker böterna borde vara mycket mindre. De borde motsvara kanske fem resor eller någonting.

- Det är lite för mycket. Det är okej att man får böter, men man behöver liksom inte ta hur mycket som helst.

Men andra resenärer var inte lika kritiska.

- På ett sätt är det väl bra tycker jag. För det får ju folk att köpa månadskort, vilket gör att man hjälper kollektivtrafiken, och jag tycker att vi behöver den väldigt mycket. Jag tycker den borde utvidgas.

- Det var en ovanligt låg kostnad, jag trodde att det var mer faktiskt. Fuskar många så får ju de som då betalar höjda priser på sina biljetter.

Johan Hedman

Johan.Hedman@sr.se