Speakers corner kan flyttas

Fyra månader efter invigningen av Speakers corner i Uppsala är talarstolen allt som oftast tom. De politiska utspelen, sången och föredragen har uteblivit.

Det ansvariga kommunalrådet centerpartisten Stefan Hanna medger att placeringen på Vaksala torg inte blev så bra. Enligt Uppsalatidningen är Hanna nu beredd att flytta Speakers corner om det finns en opinion för det.