SLU-utbildningar flyttar från Skara till Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet gör verklighet av förslaget att flytta de utbildningar som funnits i Skara till Uppsala. 400 studenter och 120 anställda i Skara berörs, uppger P4 Skaraborg. Förslaget, som fått mycket kritik i Skara, presenterades i höstas och beslut fattades av SLU:s styrelse idag.

Förslaget om att samla all utbildning av landskapsarkitekter i skånska Alnarp, och flytta runt 200 utbildningsplatser från Uppsala säger SLU:s styrelse nej till.