Akademiska måste spara mer för att klara budget

1:37 min

Trots att det har gjorts besparingar på Akademiska sjukhuset så har det inte dragits ner tillräckligt. Budgeten spräcktes för år 2012. Och tvärtemot vad sparplanen sa så blev antalet anställda på sjukhuset fler.

– Vi har inte haft några stora personalnedskärningar. Vi har ökat personalstyrkan. Man kan ha fått bilden att vi har gjort vädligt stora nedskärningar. Men målet är att vi ska kunna ge en så bra vård som möjligt till en vettig kostnad, säger Folkpartiets landstingsråd Ludvig Larsson.

Akademiska sjukhuset har klarat av att dra ner på en hel del kostnader under år 2012. Men inte så mycket som har krävts för att hålla budgeten.

Trots att vårdavdelningar har tagits bort - med demonstrationer och andra protester som följd - så gjorde Akademiska sjukhuset av med 170 miljoner kronor mer än budgeteterat.

Sparplanen som togs fram för ett år sen sa att antalet anställda på sjukhuset ska minska med ungefär 300 heltidstjänster. Men det blev förra året tvärtom. 92 fler anställda jämfört med året innan enligt Akademiska sjukhusets årsredovisning som blev klar i går.

Sparplanen som ligger ska vara genomförd till det här årets slut. Tidigare har sjukhuset tillåtits att gå back. Men i år är kravet att budgeten ska hållas.

– Jag har fullt förtroende för att man kommer att nå en budget i balans under 2013.

Vilka risker ser du med att kostnader ska minskas?

– Om man gör det på fel sätt så finns det risker. Akademiska sjukhuset är ett av de absolut bästa sjukhusen i landet när det gäller medicinsk vårdkvalite. Men vi är inte lika effektiva och jobbar lika smart som andra sjukhus. Där har vi ett förbättringsarbete att göra, säger Ludvig Larsson (FP).