Uppsalabor tjänar pengar på boende

Uppsala är tillsammans med Linköping och Växjö en av de orter i landet där bostadsägare tjänat pengar på sina bostäder sedan 2007. Värdeökningen på bostäder har nämligen varit större än ökningarna på alla kostnader för bostaden.

Det är generellt mer lönsamt att äga bostadsrätter än villor och siffrorna kommer från en rapport som Fastighetsbyrån tagit fram.