Fler funktionshindrade i Uppsala får ersättning

Det är stora skillnader i hur många som beviljas handikappersättning eller inte, beroende på var man bor. Det visar Försäkringskassans egen granskning. På det lokala försäkringskassekontoret i Uppsala får drygt 60 procent av alla som söker ersättningen, vilket är fler än i övriga landet.

Bara 28 procent får avslag vilket är färre än i landet.

Handikappersättning är en ersättning till vuxna med funktionsnedsättning och i dag får cirka 62 000 personer i Sverige ersättningen.