Bemanningen dras ner på brandstationen i Knutby

1:30 min

Brandstationen i Knutby kommer få minskad bemanning. Det blir en minskning från fem till tre brandmän. Tidigare har också stationerna i Järlåsa och Skyttorp tvingats minska sin bemanning, på grund av besparingar.

– Det är naturligtvis ett val som måste göras, och då har vi undersökt frekvenser av olyckor och jämfört med de andra deltidsstationerna. Och då hamnar Knutby där. Det kan man ha olika synpunkter på, men vi måste välja någon och då blev det så, säger Jan Ulmander (C), ordförande i räddningsnämnden.

Tre stationer i Uppsala kommun har alltså på kort tid har fått dra ner på sin utryckningsstyrka.

I december var det Skyttorp och Järlåsa.

När det var dags för en tredje så stod valet mellan Knutby och Almunge, och nu blev det alltså Knutby.

Jan Ulmander tror inte att den här minskningen av brandmän kommer att få några stora konsekvenser:

– Den enda konsekvensen är i det fall, mycket sällsynta för övrigt, där man måste rökdyka så kan man inte göra det utan att det är fem man närvarande. Det kommer alltså att ta längre tid, säger Jan Ulmander.

Det här beslutet att dra ner på brandmän i Knutby får nu kritik.

Erica Åhström är Knutbybo och vice orförande i landsbygdspartiet oberoende

– Jag tycker det är tråkigt att inte vi som bor på landsbygden har samma rättigheter som man har i stan. Eller åtminstone samma grundskydd. Det ska funka. Sådana saker måste få funka.

– Det är inte fråga om att vara landsbygdsfientlig på något sätt. Vi gör allt vad vi kan för att täcka in så mycket som möjligt, men resurserna är begränsade, svarar Jan Ulmander.

Enligt kommunen ska ingen troligen behöva mista sin anställning, utan neddragningen kommer att ske genom utglesad schemaläggning.

De här neddragningarna kommer att gälla från och med april i år.