Kritik mot kärnavfallsmetod vid Forsmark

2:01 min

När kärnkraftverket Barsebäck nu rivs planeras skrotet att förvaras i bergrum under havet utanför den uppländska kusten. När bergrummet vattenfylls kommer radioaktiva partiklar så småningom att läcka ut och den svenska metoden får nu kritik av flera experter.

Under havet  50 meter under Östersjön, strax utanför kärnkraftverket Forsmark i Uppland finns ett fuktigt bergrum. I en utbyggnad av det här bergrummet är det tänkt att rivningsskrotet från de svenska kärnkraftverken ska begravas. Bland annat reaktortankarna från det nedlagda Barsebäck. Det handlar om 130 000 kubikmeter radioaktivt skrot, vilket motsvarar volymen av ungefär 20 000 personbilar. 

Bergrummet som kallas SFR, slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, kommer när det om ungefär 50 år stängs till att fyllas med vatten från Östersjön och börja läcka radioaktivitet. Läckaget kommer att ske långsamt och enligt planerna ligga under tillåtna gränsvärden. SFR var okej på 80-talet då man inte visste så mycket om den här typen av avfall, men är inte en acceptabel teknik idag år 2013, det säger Gerhard Schmidt på den oberoende forsknings- och konsultbyrån Öko-institut i Tyskland, med mångårig erfarenhet av avfallshantering. 

Gerhard Schmidt anser att Tysklands lösning, ett gruvschakt på minst 800 meters djup är en överlägsen metod som kommer att hindra läckage i 10 000-tals år. Därför skulle ingen i Tyskland i dag föreslå en så dålig lösning som SFR:
– Nobody in Gernamny would accept so low level disposal site, säger han.

I år kommer SKB att ansöka om att få bygga ut grottan under Forsmark för att få plats med rivningsavfallet. Men både miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Strålsäkerhetsmyndigheten vill att SKB också ska utreda andra platser lämpligare ur strålsäkerhetssynpunkt. Men en annan placering skulle föra med sig stora kostnader för SKB.  

Saida Engström är direktör på SKB och understryker att myndigheternas säkerhetskrav kommer att uppfyllas, och att läckaget inte innebär strålningsrisker.

– Det som läcker ut ska vara på en nivå som inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter, och de kommer vi att leva efter, menar jag, säger Saida Engström, Svensk kärnbränslehantering, SKB.Marcus Hansson
marcus.hansson@sr.se