(V)ill ha gratis körkort på omvårdnadsprogram

Bidrag till körkort - kan det få fler att söka till omvårdnadsprogrammet? Det hoppas i alla fall vänsterpartisten Jeannette Escanilla, (V). Hon har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Uppsala om det.

Bakgrunden är att antalet elever som söker sig till just Omvårdnadsprogrammet ökat rejält de senaste året, samtidigt som det väntas behövas mycket ny personal inom bland annat äldreomsorgen framöver.

– Att erbjuda körskortsutbildning i Uppsala kommuns vård- och omsorgsprogrammet skulle höja intresset bland ungdomar att söka sig till yrket men också statusen för framtidens yrken inom äldreomsorgen skulle öka. Detta är fullt möjligt då det redan görs i andra kommuner, skriver Jeannette Escanilla, (V) ledamot i kommunfullmäktige, i en kommentar.