Storm kring politikers e-post till Uppsalabo

1:30 min

En e-post från en lektor på Högskolan i Dalarna till en Uppsalabo - och som spridits på Facebook - har fått stor uppmärksamhet.

Uppsalabon Mehran Mahmoudi var intresserad av att läsa en kurs och mejlade en fråga till lektorn som också är centerpartistisk politiker som skickade mejlet vidare till en kollega med orden "Kan du hjälpa Mohammed - han kommer nog direkt från Mecka?"

Det mejlet skickades av misstag också till Uppsalabon Mehran Mahmoudi - som blev bestört:

Lektorn säger till TT att mejlet var menat som ett skämt.
--Det var olämpligt och jag ångrar mig. Jag kan förstå att innehållet uppfattas som otrevligt, säger han.


P4 Dalarna
TT