Social mötesplats i Enköping stänger på grund av ekonomi

Sedan tre veckor står det klart att Lokalen i Enköping ska stänga. Lokalen är en mötesplats för både barn och vuxna med olika svårigheter som utanförskap, missbruk och våld i hemmet. Det är Hyresgästföreningen som nu stänger verksamheten på grund av ekonomi.

Till Enköpingsposten säger föreningen att man de senaste åren har täckt ett underskott på 100 000 kronor varje år.

Fastighetsägaren Akelius är inte heller intresserad av att gå in med pengar i verksamheten.