Kritik mot Håbo för brister i familjehemsplacering

Ett barn som placerats i ett familjehem i Håbo kommun uttryckte rädsla och oro för att bo kvar i familjehemmet, vilket varken dokumenterades eller utreddes av kommunen.

Av en journal framgår också att barnet omplacerades akut när hans hemkommun meddelat att de tänkte omplacera barnet. Men en dryg månad senare fick pojken flytta tillbaka till familjehemmet.

Nu riktar Socialstyrelsen kritik mot socialnämnden i Håbo och kräver att nämnden förbättrar sina rutiner vad gäller dokumentation och utredning.