Mälardalens ekonomi bland de bästa i Europa

Enligt en rapport från Nordea tillhör Mälardalen de regioner i Europa som klarat finanskrisen allra bäst. Även i jämförelse med övriga delar av Sverige har Mälardalen i lågkonjunkturen haft en mer stabil tillväxt än andra regioner. Mycket tack vare sin stora tjänstersektor, menar storbanken.

Utvecklingen väntas vara fortsatt stabil även i år och under 2014.