Förundersökning läggs ner om skadad i Storvik

Den 32-åriga mannen hittades med livshotande skador i en lagerlokal i Storvik utanför Sandviken i höstas. Men enligt åklagare Ulf Back fanns det inga detaljer att gå vidare på, och man kunde inte komma längre i utredningen. Det fanns heller inget som tydde på att det inte skulle vara en olyckshändelse.

 32-åringen, som var väldigt svårt skadad, kunde inte heller själv redogöra för vad som hänt.