Cykelbana till Ulva kvarn läggs på is

1:29 min

Grusstänk och buller skulle riskera att skada personer på cykelvägen längs Fyrisån vid Ärna flygplats i Uppsala, det menar försvarsmakten. Centerpartistiske kommunalrådet Stefan Hanna håller med och säger att den här dragningen av cykelbanan nu läggs på is. Och det väcker starka reaktioner hos oppositionen - men också bland allianskollegor. Moderata kommunstyrelseledamoten Liv Hahne:

– Då måste kommunen göra utredningar hur man kan säkerställa säkerheten för cyklister eller gående, så jag tycker inte att det är så märkvärdigt. Det finns säkerhetsåtgärder man kan vidta.

Vad tänker du om att din allianskollega Stefan Hanna inte tänker driva det här projektet vidare?

– Jag har inte pratat med Stefan själv, och jag vill prata med honom, för jag trodde att Centerpartier var med och ville bygga den här cykelvägen ut till Ulva. Det är vad han har sagt till mig. Ända fram till det här försvarsmakts yttrandet kom.

En cykelväg längs Fyrisån är den kortaste, och enligt många, vackraste vägen från Uppsala till Ulva kvarn och vidare mot. Sträckan har diskuterats under årtioenden och kommer nu alltså dröja ytterligare. Enligt centerpartistiska kommunalrådet Stefan Hanna menar försvaret att det finns riksintressen i att cykelbanan inte byggs. Projektet läggs därför på is.

– Det får stå för henne att hon populistiskt för fram det. Vi tittar på fakta, min nämnd är ansvarig för den här verksamheten och vi ansvarar för att hantera våra skattebetalares pengar på ett så klokt sätt som möjligt. Det är inte ansvarsfullt att fortsätta lägga skattepengar tills vi har en situation med försvaret för att göra den här sträckningen. De är jättetydliga i sitt utlåtande.

Beslut om cykelvägen till Ulvakvarn fattas på gatu- och samhällsmiljönämnden möte nu på tisdag.