Stark kritik mot Samhall: "Folk mår inte bra"

2:09 min

Nu kommer hård kritik mot det statliga företaget Samhall från en av företagets anställda i Uppsala. Måns Högström, som är synskadad och har jobbat inom Samhall i 15 år, tycker att företaget har förändrats på ett negativt sätt.

Måns Högström tycker att Samhall allt mindre bryr sig om att hitta lämpliga sysslor till sina anställda.

– Samhall har gått från att vara en stiftelse till att vara ett vinstdrivande företag. Och i nuläget känns det mer som att det handlar om att tjäna pengar än om personalens välmående.

Hur märker du det, att det handlar om att tjäna pengar?

– Jag har det senaste året gjort praktik på olika ställen. Då är det väldigt tydligt att om man gör praktik en eller två månader, så får man inte vara kvar längre. För då heter det att de tänker inte anställa dig, och då tjänar vi inga pengar på dig, därför måste vi flytta dig till nåt ställe där vi kan tjäna pengar på dig, säger Måns Högström.

Samhall räknas som ett av Sveriges största företag och sysselsätter runt 20 000 personer. Det är numera ett aktiebolag, som ägs av staten och som har till uppgift att skaffa jobb till personer med funktionsnedsättningar. Verksamheterna finns bland annat inom städ och tvätt och olika servicejobb, och ett mål är också att en viss procent av de anställda ska kunna gå över till anställningar på den vanliga arbetsmarknaden. Kritiken om ett allt hårdare ekonomiskt tänkande inom Samhall har hörts också på andra håll i landet, och Måns Högström menar att det är en utveckling som lett till minskad trivsel.

– Det märks att folk inte mår bra. Det är en väldigt tryckt stämning när man kommer upp på Samhall, säger Måns Högström.

– Det är givetvis tråkigt att Måns uppfattar det på det viset.

Det säger Thomas Erlandsson, arbetsområdeschef på Samhall. Han tycker inte själv att han märkt att det skulle vara en tryckt stämning eller att det skulle råda ett allt hårdare ekonomiskt tänkande.

– Nej, det skulle jag inte säga. Samhall har väl under åtminstone en tioårsperiod haft samma lönsamhetskrav på sig. Det är snarare så att vi haft problem med att vissa typer av arbetsuppgifter försvunnit från oss för att de flyttat ur landet, säger Thomas Erlandsson.

Och att det blivit ett snävare urval av yrken inom Samhall kan göra det tuffare för en del, medger Thomas Erlandsson.

– Vissa medarbetare kan komma i kläm när den här förändringen sker.

Måns Högström:

– Alla original på Samhall har försvunnit. Det var mycket högre toleranströskel förut för att man var annorlunda.