Landsmän hjälper nyanlända somalier att integreras

1:51 min

Arbetslösheten bland dem som kommit från Somalia är hög i Sverige. Enligt en rapport från regeringens framtidskommission har mindre än var fjärde invandrare med somalisk bakgrund jobb. Men nu försöker frivilliga uppsalabor hjälpa till med integrationen.

På mötesplatsen Kontakten i Gottsunda ordnar en förening som heter "Centrum för svensksomalier utbildning och integration"  läxhjälp två kvällar i veckan.

Asha Yahya är en av eldsjälarna bakom.

– Jag ville hjälpa somalier här i Uppsala. Och jag fick mycket hjälp faktiskt. Man måste förstå att man måste studera här i Sverige. Man kan inte jobba om man inte kan språket plus nånting annat, säger Asha Yahya, forskare på SLU och kom till Sverige på 90-talet.

Somalia är det land som, näst efter Syrien,  flest asylsökande idag kommer ifrån. Men i och med att läget i Somalia blivit stabilare har antalet asylsökande minskat.

Men arbetslösheten bland de somalier som fått asyl i Sverige är hög. En förklaring till det är att de flesta somalier kommit ganska nyligen till Sverige. En annan att många - delvis på grund av inbördeskriget - har låg utbildning.

Nyligen föreslog en rapport till regeringens Framtidskommision att somaliska organisationer ska få ett ökat ansvar för nyanländas integration. Så är det i USA, Kanada och Storbritannien och där har fler av somalierna lyckats få jobb.

Vid läxläsningen på Kontakten i Gottsunda jobbar man redan så. Asha Yahya igen.

– Man måste veta från början, det är viktigt. Det är därför vi vill träffa nykomna och berätta för dem att det är viktigt.