Frågan om cykelväg Uppsala-Ulva lever ännu

0:30 min

Förhoppningarna om en cykelväg mellan Uppsala och Ulva kvarn lever fortfarande inför beslutet i morgon, trots centerpartiets besked att man vill skrinlägga planerna. Nu vill nämligen Folkpartiet att frågan utreds ytterligare, säger Mohamad Hassan som är kommunalråd för Folkpartiet.

Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna har ju sagt att det är lika bra att lägga planerna på is eftersom Försvarsmakten menar att det kan vara farligt för cyklister att passera så nära flygfältet vid Ärna.

Enligt Socialdemokraterna kommer oppositionen inför beslutet i morgon kräva att planerna för vägbygget ändå går vidare, men om alternativet är att lägga ner, så kommer de rösta för en återremiss.