Hovskador gav förbud att ha hästar

En hästägare i Tierpstrakten förbjuds av Länsstyrelsen att fortsätta hålla hästar på sin gård. Vid en kontroll upptäcktes hästar med skador på hovarna, och Länsstyrelsen anser att hästägaren genom bristande tillsyn och vård orsakat djuren lidande i strid med djurskyddslagens bestämmelser.