Få offentliga upphandlingar ändras av domstol

Bara en av hundra offentliga upphandlingar som överklagades till förvaltningsrätten i Uppsala förra året ändrades. Det är företag i Uppsala och Västmanlands län som kan överklaga dit om de är missnöjda med upphandlingar. Siffrorna som tagits fram av Domstolsverket visar i så fall att drygt 99 procent av upphandlingarna som överklagats gått rätt till.

I landet som helhet är det knappt två och en halv procent som ändras efter att domstolen tittat på dem.