Bättre betyg, men ökade klyftor

Eleverna i årskurs nio i Uppsala får bättre och bättre betyg, men samtidigt ökar klyftan mellan friskolor och kommunala skolor. Även om betygen blir bättre överlag så är förbättringen tre gånger större för friskoleeleverna och det är även fler kommunala elever som inte når upp till utbildningsmålen.

Skolverket menar att den här utvecklingen beror på det fria skolvalet som gör att motiverade elever söker sig till vissa skolor. Det skriver UNT idag.