Ideella Mattecentrum får fortsatt ekonomiskt stöd

Nu har regeringen beslutat att fortsätta ge ekonomiskt stöd till den ideella läxhjälpsorganisationen Mattecentrum, som finns i bland annat Uppsala.

Två miljoner kronor får organisationen i ett första stöd för 2013, men moderaternas skolarbetsgrupp har föreslagit att stödet utökas till 5 miljoner kronor.

Mattecentrum ger gratis läxhjälp i matte till barn och unga i räknestugor i 19 städer samt via nätet.