Skogsområde i Enköping ska skyddas i 50 år

Nu ska ett skogsområde söder om Enköping skyddas. Det är Skogsstyrelsen som beslutat att en skogsägare får cirka en kvarts miljon i ersättning för att skydda området som har mycket gammal grandominerad skog.

Syftet med naturvårdsavtalet är bland annat att skapa biologiska kvaliteter och främja olika sorters trädslag. Området, som heter Flatgarn, är på 5,5 hektar och avtalet gäller i 50 år.