Uppsala kommun kollar vad uppsalaborna vill ha

2:03 min

Just nu är Uppsala kommun ute i olika parker runt om i stan och knyter fast lappar på lyktstolpar eller trädgrenar. Det är parker som ska göras om och kommunen vill få in åsikter från de omkringboende, sen försöker man hitta en lösning som passar de flesta.

- Det är de som vistas i parken som vet hur den används och vad de vill använda den till. Det har också uppfattats som positivt att ses och höra vad andra vill ha och se hur olika idéer kan krocka, alla kan ju inte få som de vill, säger Joanna Silvemark Junemar.

Höganäshöjden är en av de parker som görs om just nu och där har kommunen fått in runt 20 förslag. Nästa punkt är ett gemensamt möte med de boende där kommunen går igenom vilka planer som nu finns.

Henry Montgomery är professor i kognitiv psykologi och han säger att samarbetet mellan kommunen och invånarna också kan få färre att överklaga beslut.

- När folk känner sig delaktiga och upplever att de har något att säga till om så minskar benägenheten att överklaga, säger han.