Laggabor kritiska till fördubbling av bostäder

1:19 min

I Knivsta har kommunen idag beslutat om ett program för att bygga ut Lagga kyrkby. Det här kan komma att innebära en fördubbling av bostäderna i Lagga. Björn Cedstedt är Laggabo, och tillsammans med många andra bybor är han kritisk till det här beslutet.

– Vi har inte varit emot en utbyggnad, men vill att den ska ske på ett sätt som man hittills har byggt i byn. Det är en gammal jordbruksbyggd, man ska inte förstöra det genom att bygga så här många hus koncentrerat på ett ställe, säger Laggabon Björn Cedstedt.

Det handlar om ett så kallat detaljplaneprogram.

Ett antal markägare har ansökt hos Knivsta kommun om att få utveckla bebyggelsen i Lagga kyrkby.

I dag finns cirka 25 hus i Lagga, och det här programmet öppnar upp för runt 25 nya hus. Alltså en fördubbling.

Många Laggabor har varit kritiska till planen, bland annat för att det är för många nya hus. Man pekar också på att vattensituationen inte är löst, och att nybyggandet kan komma att förändra byns karaktär.

Kenneth Gunnar är hemmahörande i partiet Knivsta.nu, och är ledamot i bygg- och miljönämnden i Knivsta. Han var med och fattade det här beslutet . Han kan förstå en del av bybornas farhågor.

– Den rädslan förstår jag mycket men programmet är bara en pekpinne på möjligheter och svårigheter, säger han.