Oväntat stort överskott i Enköpings kommun

Enköpings kommun kan glädja sig åt ett ekonomiskt överskott för 2012 som var drygt 34 miljoner bättre än vad man budgeterat, totalt 46,4 miljoner kronor.

En viktig orsak är en återbetalning av försäkringspremier på 31,5 miljoner, en annan orsak är att man inte gjort så stora investeringar som man hade planerat, skriver Enköpings-Posten.

Själva verksamheten i nämnder och styrelser fick dock ett underskott på knappt 5 miljoner.