Utbrott av mässling i Uppsala län: "Det är väldigt ovanligt"

0:39 min

Uppsala län har drabbats av ett ovanligt mässlingsutbrott. Hittills har fem personer insjuknat och smittspridningen i pågår fortfarande.

– Det är väldigt ovanligt, de senaste två åren har vi haft cirka trettio fall totalt i Sverige. Men nu har vi alltså ett lite större utbrott. Immunitetsläget i Sverige är väldigt gott, och det är därför som det är så väldigt ovanligt med utbrott i Sverige, säger Katarina Widegren, läkare på Smittskyddsinstitutet.

De flesta svenskar löper en liten risk att få mässling, då de antingen är vaccinerade eller haft sjukdomen och är därför immuna. Men de som får mässling drabbas av hög feber, hosta, röda ögon, ljuskänslighet och röda utslag. Mässling är en obehaglig, men i vissa fall kan den få allvarliga följer, enligt Smittskyddsinstitutet.

– För de allra flesta är det inte farligt med besvärligt men det kan också ge hjärninflammation och bakteriella infektioner som lunginflammation och öroninflammation som behöver behandlas med antibiotika.

Mässling är en luftburen och mycket smittsamsjukdom. Det där därför viktigt att den som tror sig vara smittad inte åker direkt till vårdcentralen.

– Man ska ta kontakt med sjukvården, men inte åka dit utan ta telefonkontakt. I och med att det är en luftburen sjukdom ska man inte sitta i ett väntrum eller liknande, säger Bodil Ardung, smittskyddssjuksköterska i Uppsala.

Är du orolig för mässlingen?

– Ja, jag har inte hunnit fundera på det, men eftersom han inte är vaccinerad så är det ju lite oroande, säger Uppsalaföräldern Caroline.

– Sara tror jag vi vaccinerade, Elsa har inte fått det, tror jag, säger Fredrik Sundin.

Är det något som oroar dig?

– Nej det är inte nåt jag tänkt på.