Universitetets unika ridskola firar 350 år

I höst fyller ridskolan vid Uppsala universitet 350 år. Därmed har skolan den näst äldsta organiserade ridundervisningen i hela världen efter Spanska ridskolan i Wien.

Ridverksamheten startade redan 1663 och studenterna var adelsmän som med tanke på framtida diplomatiska eller militära uppdrag ansågs vara i särskilt behov att kunna rida.

Höstens jubileum firas bland annat med att flera ridstipendier per termin instiftas, vilket betyder att fler studenter får möjlighet till gratis ridning.

<

Stallgården låg där Universitetshuset står idag;

Sedan 1978 bedrivs ridskoleverksamheten av Upplands-Västmanlands fältrittklubb.